Podání nového oznámení
Kód pro anonymní přístup:
yZLip-DT7RX
Formulář společnosti Exchange s.r.o., IČ 257 77 726, se sídlem Praha 1 - Josefov, Kaprova čp.14, č.or.13, PSČ 110 00 (dále jen „společnost Exchange“) pro podání oznámení ve smyslu ustanovení § 21 odst. 6 písm. b) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“).


SOUHLASÍM, s tím, že za účelem vyřízení oznámení, které nebylo podáno anonymně zpracovává společnost Exchange s.r.o., IČ 257 77 726, se sídlem Praha 1 - Josefov, Kaprova čp.14, č.or.13, PSČ 11000 (dále jen „společnost Exchange“) osobní údaje. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.